Проблеми забруднення повітря в Маріуполі і шляхи їх вирішення

Сьогодні на територіях великих промислово розвинених міст України, як правило, є кілька незалежних мереж спостережень, що належать різним відомчим службам. Тому оцінка і складання прогнозів, а також вибір варіантів управлінських рішень на базі роз’єднаних, недостатньо скоординованих в тимчасовому, параметричної та інших аспектах даних, є завданням вкрай складним і невизначеним. Детальніше читайте на mariupol.name.

Моніторинг техногенного забруднення повітряного середовища Маріуполя

На сьогодні в програмах моніторингу, крім традиційного «ручного» пробовідбору, зроблений акцент на збір даних з використанням електронних вимірювальних пристроїв дистанційного спостереження. Використання даних пристроїв спостереження проводять з підключенням до базової станції через телеметричної мережі, наземні лінії або інші системи зв’язку в режимі реального часу.

Перевагою дистанційного спостереження є можливість в одній базі концентрувати, зберігати і аналізувати дані з декількох джерел. Такий підхід підвищує оперативність прийняття рішень та дій, в разі аварії чи випадках перевищення допустимого рівня.

При цьому рівень моніторингу атмосфери в Маріуполі не відповідає зростаючій потребі в інформаційному забезпеченні органів державного управління, для своєчасного прогнозу і попередження негативних екологічних ситуацій, що загрожують здоров’ю населення та навколишньому середовищу, що визначає актуальність проведених досліджень.

Хто винен у величезній кількості шкідливих викидів?

Маріуполь – велике, промислово-розвинене місто України. На його території дислокується два такі гіганти металургійної промисловості як ПАТ «МКМ Азовсталь» і ПАТ «МКМ ім. Ілліча». Ці підприємства вносять основний внесок в загальне забруднення атмосфери міста. При цьому формування забруднення повітряного середовища міста залежить від комплексного впливу як первинних антропогенних викидів, так і вторинних (продукти випаровування, розкладання, розсіювання і т. п.) забруднень.

Положення посилює вельми несприятливе розташування металургійних підприємств на території міста. Відповідно до існуючої в Приазов’ї рози вітрів, при будь-якому напрямку вітру викиди підприємств в Маріуполі потрапляють в приземний шар атмосфери житлових масивів, створюючи небезпечні для здоров’я людини зони стійкого забруднення атмосферного повітря. Особливо високі концентрації зафіксовані в центральному планувальному районі, який опиняється під сумарним впливом викидів металургійних підприємств ПАТ «МКМ Азовсталь» і ПАТ «МКМ ім. Ілліча».

В атмосферне повітря Маріуполя викидаються сірчистий ангідрид, оксиди азоту, оксид вуглецю, сірководень, свинець, фенол, аміак, сажа, пил. До складу промислового пилу входять: токсичні оксиди заліза, кремнію, алюмінію, марганцю, магнію, фосфору, хрому, сполуки кальцію. Кожна з цих речовин робить специфічний вплив на організм людини. Так, частки сажі, попелу, автомобільних і дизельних вихлопів, викидів коксохімічного і металургійних виробництв містять бенз (а) пірен, який є канцерогеном і потужним побудником виникнення онкологічних захворювань.

Можливості моніторингу в місті

Для з’ясування причин високих рівнів концентрацій домішок, встановлення їх несприятливого впливу на здоров’я населення і природне середовище і розробці заходів з охорони атмосфери організовується обстеження стану забруднення приземної повітряного середовища. Крім спостережень за рівнем забруднення безпосередньо в атмосфері, здійснюється визначення шкідливих речовин в снігових опадах. Результати хімічного аналізу складу опадів дозволяють не тільки оцінити внесок локальних джерел викидів домішок, але і перенесення цих домішок разом з повітряними масами.

Збір даних здійснюються на постах. Постом спостереження є вибране місце, на якому розміщують автомобіль або павільйон, обладнані відповідними приладами. Пости спостережень поділяються на три категорії: стаціонарні, маршрутні, пересувні (підфакельні).

Стаціонарні пости використовуються для детального вивчення стану забруднення повітря в окремих районах міста. На маршрутних постах здійснюється вимір рівня забруднення повітря, обумовленого викидами автотранспорту, а підфакельне спостереження проводяться під віссю факела викидів з труб промислових підприємств. Контроль якості атмосферного повітря в міста здійснюють:

  • Маріупольська морська гідрометеостанція (на балансі 5 стаціонарних постів спостереження);
  • Маріупольська міська санітарно-епідеміологічна станція (пересувні дослідження атмосферного повітря в зоні впливу промислових підприємств і на основних автомагістралях міста).

Що виходить в результаті досліджень?

Аналіз результатів моніторингу показав, що забруднення атмосфери міста по районах залишається неоднорідним. Найбільш забруднена та частина міста, яка найбільш наближена до основних металургійних комбінатів.

В Іллічівському районі основними забруднювачами є: пил, оксиди азоту, сірчистий ангідрид, оксид вуглецю; в Орджонікідзевському і Жовтневому районах вміст цих речовин трохи нижчий, переважають сірководень, фенол, аміак, що викидаються в атмосферу і ПАТ «МКМ «Азовсталь». Найменше повітря забруднене в Приморському районі, найбільш віддаленому від металургійних комбінатів.

Перспективними напрямками в рішенні проблеми охорони природного середовища міста є подальше вдосконалення технологічних процесів і впровадження нових мало- і безвідходних технологій, заміна застарілого обладнання, застосування високоефективних установок для очищення шкідливих викидів, відселення мешканців з СЗЗ.

При розробці та затвердженні проектних матеріалів будівництва та реконструкції обладнання або збільшення потужності металургійних виробництв, необхідна наявність розділу екологічної експертизи, в якій повинні висвітлюватися заходи щодо боротьби з забрудненням повітря, наявність обладнання з уловлювання або знешкодження відхідних пилогазових сумішей; схеми і принципи роботи очисних систем, коефіцієнт їх корисної дії; кількість забруднень, що викидаються в атмосферу після очищення, і ступеня їх розсіювання; заходи, що виключають можливість аварійного викиду речовин, що загрожують здоров’ю населення, тваринного та рослинного світу.

Get in Touch

.,.,.,. Copyright © Partial use of materials is allowed in the presence of a hyperlink to us.